WYDARZENIA


2024

12 czrwca 2024 r. Wizja lokalna doświadczeń PDO
10 czrwca 2024 r. Szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej WIORiN w Kielcach
25 stycznia 2024 r. Zimowe Posiedzenie Świetokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

2023

14 czerwca 2023 r. Dni Pola
18 kwietnia 2023 r. Wsparcie dla programu POD w 2023 roku
24 stycznia 2023 r. Zimowe Posiedzenie Świetokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

2022

7 września 2022 r. Dzień Soi – Inicjatywa białkowa COBRU
3-4 września 2022 r. XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie
28 sierpnia 2022 r. Dożynkach Gminy Słupia
22 czerwca 2022 r. Letnie posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
21 czerwca 2022 r. Szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej WIORiN w Kielcach
20 czerwca 2022 r. Wizja lokalna doświadczeń PDO
9 czerwca 2022 r. Dni Pola
5 kwietnia 2022 r. Samorząd województwa wspiera badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
11 marca 2022 r. Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
20 styczenia 2022 r. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

2021

18 czerwca 2021 r. Wizyta uczniów ZSCKR Żarnowiec i Chroberz
17 czerwca 2021 r. DZIEŃ POLA – Zaufaj odmianom z LOZ w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi
07 maja 2021 r. Wsparcie dla program PDO w 2021 roku
28 stycznia 2021 r. Zimowe Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

2020

03 lipca 2020 r. Spotkanie, którego tematem przewodnim była działalność Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz problematyka rolnictwa w nowej perspektywie rolnej UE
30 stycznia 2020 r. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego