Spotkanie, którego tematem przewodnim była działalność Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz problematyka rolnictwa w nowej perspektywie rolnej UE


Na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi w dniu 3 lipca 2020 odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była działalność Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz problematyka rolnictwa w nowej perspektywie rolnej UE.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz inicjator spotkania radny Sejmiku Artur Konarski (z-ca przewodniczącego WZ PDO) zapoznali się z Programem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który jest „drogowskazem” dla świętokrzyskich rolników w doborze roślin do uprawy.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Wiesław Wojciechowski, Grzegorz Wojciechowski – Poseł RP. Jacek Włosowicz – senator RP, przedstawiciele powiatów Jędrzejowskiego, Włoszczowskiego, Koneckiego oraz wiele osób zainteresowanych rolnictwem.

Podczas części teoretycznej uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Posła Grzegorza Wojciechowskiego na temat analizy rolnictwa w nowej polityce rolnej UE .

Pomimo deszczowej pogody spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony władz samorządowych jak i rolników. Podczas wizytacji polowej uczestnicy zapoznali się z prowadzoną działalnością, listą odmian zalecanych na teren województwa oraz z technologiami uprawy.

Dziękujemy Radnemu Arturowi Konarskiemu za zorganizowanie spotkania oraz wójtowi Tomaszowi Koper i pracownikom Urzędu Gminy w Słupi za zaangażowanie i pomoc przy organizacji spotkania.