SKŁAD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023) powołany 5 czerwca 2019 r.

Lp Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Ewa Kotarska przewodnicząca WZ PDO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upranych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Dyrektor SDOO
2 mgr inż. Marek Chrapek
zastępca przewodniczącej WZ PDO
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Wojewódzki Inspektor
3 Artur Konarski
zastępca przewodniczącej WZ PDO
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Środowiska Przewodniczący Komisji
4   Andrzej Pacocha Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Inspektor
5 mgr Katarzyna Sowa- Cichecka Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach Dyrektor
6 mgr inż. Piotr Witczak Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Kierownik działu technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa
7 mgr Krzysztof Domagała Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Specjalista
8   Jarosław Kaczmarek Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach Wiceprezes
9   Krzysztof Wójcik Świętokrzyska Izba Rolnicza Członek Zarządu
10 mgr Wiesław Ciosk Świętokrzyska Izba Rolnicza, Oddział Jędrzejów Specjalista
11 mgr inż. Ryszard Kułaga Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. w Kielcach Prezes Zarządu
12 mgr inż. Krzysztof Nowak Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach Wojewódzki Inspektor
13 mgr inż. Krzysztof Najberek Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu Kierownik gospodarstwa
14 dr inż. Piotr Pszczółkowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upranych Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Uhninie Inspektor COBORU
15 mgr Konrad Radwan
sekretarz WZ PDO
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upranych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Specjalista
16 mgr inż. Krzysztof Kantor Bayer Sp. z o.o. Doradca technicznohandlowy
17 Waldemar Orlikowski Timac Agro Polska Sp. z o.o. Specjalista
18 mgr inż. Tomasz Szymański Saaten – Union Polska Specjalista
19 mgr inż. Roman Parzych Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
20 mgr inż. Andrzej Hołownia DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Gospodarstwo Nasienne Laski Kierownik gospodarstwa
21 mgr inż. Karolina Figura – Kanarszczuk Poznańska Hodowla Roślin Kierownik sprzedaży
22 mgr inż. Tomasz Adamczyk Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Hodowca
23 mgr inż. Marek Luty Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Dyrektor Działu marketingu i rozwoju produktu
24 mgr inż. Łukasz Wnuk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
25 mgr Piotr Dziama Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy