Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Słupi


Słupia 256
28-350 Słupia
pow. Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

tel. i faks: 41 381 60 03
email: sdoo@slupia.coboru.gov.pl


WYDARZENIA
09.06.2022.r. Zaproszenie na DNI POLA
05.04.2022.r. Samorząd województwa wspiera badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
11.03.2022.r. Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
20.01.2022.r. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Archiwum