Zimowe Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.


W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się zimowe posiedzenie Świetokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Wideokonferencje zorganizował członek Wojewódzkiego Zespołu pan Marek Luty z Hodowli Roślin Strzelce.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Zespołu, Ewa Kotarska - Dyrektor COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi. W spotkaniu udział wzieło 16 członków WZ PDO. Spotkanie poświęcono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa świętokrzyskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2021 roku. Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego (LOZ) na rok 2021 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, bobiku, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi. Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych w sezonie 2019/2020.

LOZ dla województwa świętokrzyskiego jest dostępna na stronie internetowej SDOO w Słupi www.slupia.coboru.gov.pl, ponadto jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Gminy w Słupi www.slupia.pl , ŚODR Modliszewice www.sodr.pl , Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl , Świętokrzyskiej Izby Rolniczej www.sir-kielce.pl .Na zdjęciu ekrany z przedstawicielami posiedzenia WZ PDO w sesji zdalnej