Wsparcie dla program PDO w 2021 roku.


W dniu 7 maja 2021 roku została podpisana umowa na kwotę 80 tysięcy złotych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie świętokrzyskim.roku odbyło się zimowe posiedzenie Świetokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Umowę sygnowali marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca oraz dyrektor stacji Ewa Kotarska.

W spotkaniu uczestniczyli również radny sejmiku i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sławomir Neugebauer i jego zastępca Elżbieta Kwiecień-Ząbek.

Za bezpośrednią realizacją PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian, współpracujący z wojewódzkimi zespołami PDO, powołanymi przez partnerów ustawowych tj. marszałka województwa, prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Co roku dla prowadzenia prac Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi otrzymuje dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego.

Rozkład dofinansowania w ostatnich latach:

2017 r. – 30 000,00 zł;
2018 r. – 30 000,00 zł;
2019 r. – 35 000,00 zł;
2020 r. – 60 000,00 zł;
2021 r. – 80 000,00 zł;


Podpis pod zdjęciem: Przekazanie Umowy – dofinansowanie PDO woj. świętokrzyskie