DZIEŃ POLA – Zaufaj odmianom z LOZ w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi


Organizatorem była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi wraz z przedstawicielami firm środków ochrony roślin: BAYER Polska, SYNGENTA, INNVIGO, firm nawozowych: EKOPLON, TIMAC Polska, DR GREEN, OSADKOWSKI oraz firm nasiennych: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN, HODOWLA ROŚLIN STRZELCE, SAATEN-UNION Polska i SAATBAU Polska.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Członek Zarządu woj. świętokrzyskiego Marek Jońca, Radny Sejmiku, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski, przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Mariusz Wawrzyło, Kierownik oddziału Analiz i Rozwoju Rolnictwa UM w Kielcach Ewa Gidel-Stefaniec, z-ca wójta Gminy Słupia Zbigniew Wiekiera, Inspektor COBORU Piotr Pszczółkowski, przedstawiciele firm i około 100 rolników, którzy mieli możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych oraz pół gospodarczych.

Specjaliści działu badawczo – doświadczalnego: Dorota Kuśmierska, Agnieszka Ligorowska, Konrad Radwan zapoznali gości z doświadczeniami odmianowymi, gdzie rolnicy mieli możliwość porównania ze sobą odmian z wszystkich grup roślin uprawnych. Zaprezentowano 86 odmian wpisanych na Listę Odmian Zalecanych dla woj. świętokrzyskiego. Wizyta na polu była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Rolnicy byli także żywo zainteresowani odmianami gatunków roślin bobowatych grubonasiennych prezentowanych na poletkach.

Przedstawiciele firm handlowych prezentowali technologie uprawy oraz udzielali wyczerpujących informacji na temat swoich odmian uprawianych na polach gospodarczych. Ponadto w spotkaniu wzięli udział koordynatorzy programu – czyste powietrze - From Field To Energy. Celem programu jest zminimalizowanie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z gospodarstw domowych, rolnych oraz sektora przemysłowego.Na zdjęciu pierwszym Zaproszeni goście
Na zdjęciu drugim  Przedstawiciele firm z rolnikami
Na zdjęciu trzecim Lustracja poletek doświadczalnych