Rejestracja odmian ważnym elementem porządkowania rynku nasiennego w Polsce”.


14 czerwca 2024 roku, w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi po raz kolejny odbyły się Dni Pola.

Główny temat spotkania „Rejestracja odmian ważnym elementem porządkowania rynku nasiennego w Polsce”.

Zaprezentowaliśmy ponad 500 odmian roślin rolniczych, które są w naszych badaniach m.in w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odm

Specjaliści podkreślali, że jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów zbóż jest dobór odpowiedniej odmiany.

Odwiedziło nas ponad 100 rolników zainteresowanych naszą pracą, uprawami, wymienialiśmy swoje doświadczenia.

Powitanie gości
Prezentacja odmian roślin bobowatych grubonasiennych
Prezentacja doświadczeń z ziemniakiem