p:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderZawartosc" runat="server">

Wizja lokalna doświadczeń PDO


W dniu 12 czerwca 2024 roku została przeprowadzona wizja lokalna z realizacji doświadczeń polowych prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2024.

Wizja lokalna została przeprowadzona przez pracowników UM pana Karola Wąsa - Kierownik oddz. Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz pana Jacka Saletrę głównego specjalistę w oddz. Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach jak również w obecności Dyrektor SDOO w Słupi.

Wizja lokalna została przeprowadzona w punktach doświadczalnych: Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi. W tych PD zostały założone i są prowadzone zgodnie z Umową doświadczenia w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Lustracja doświadczeń z ziemniakiem w ŚODR Modliszewice
Lustracja doświadczeń z bobowatymi grubonasiennymi ŚODR Modliszewice
Lustracja doświadczeń z zbożami jarymi ZSCKR Chroberz