Szkolenie doskonalące dla kwalifikatorów polowych WIORiN


W dniu 10 czerwca 2024 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się coroczne szkolenie doskonalące zorganizowane przez Dział Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach dla kwalifikatorów urzędowych, akredytowanych oraz pracowników oddziałów z zakresu oceny polowej.

Uczestnicy zdobywali wiedzę praktyczną na poletkach doświadczalnych z roślinami zbożowymi, okopowymi i bobowatymi grubonasiennymi oraz soi gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali odmiany oraz zapoznali kwalifikatorów z metodykami prowadzenia doświadczeń.

W części teoretycznej przedstawiono prezentację dotyczącą metod oceny polowej oraz oceniono wyniki pracy kwalifikatorów za zeszły rok

Rozpoznawanie chorób zbóż
Kwalifikacja polowa
Praktyka w kwalifikacjach polowych