Szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej WIORiN w Kielcach


W dniu 10 czerwca 2024 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej dla kwalifikatorów polowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Kwalifikatorzy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną na poletkach doświadczalnych z roślinami zbożowymi, okopowymi i bobowatymi grubonasiennymi oraz soi gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego Dorota Greber i Dorota Kuśmierska prezentowali odmiany oraz zapoznali kwalifikatorów z metodykami prowadzenia doświadczeń.

Lustracja poletek doświadczalnych
Rozpoznawanie chorób zbóż
Ocena polowa