Zimowe Posiedzenie Świetokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 25 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się IX posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Głównym celem posiedzenia było wypracowanie ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na rok 2024 dla 13 grup roślin rolniczych oraz organizacja wojewódzkich doświadczeń PDO z roślinami jarymi w roku bieżącym.

W Posiedzeniu wzięło udział 16 członków ŚZ PDO jak również członek zarządu woj. świętokrzyskiego Marek Jońca oraz przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: Karol Wąs – kierownik Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Jackiem Saletrą i Sylwestrem Bętkowskim.

Członek zarządu woj. świętokrzyskiego Marek Jońca wita członków ŚZ PDO
Dyrektor SDOO przedstawia sprawozdanie za 2023 rok z realizacji PDO.
Inspektor COBORU przedstawia nowo zarejestrowane odmiany i projekt LOZ