Dni Pola


W dniu 14 czerwca 2023 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyły się Dni Pola pod tytułem „Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”. Dni Pola mają na celu pokazanie doświadczeń polowych i zapoznanie odwiedzających z odmianami roślin rolniczych rekomendowanymi na teren województwa, zaprezentowanie technologii uprawy i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa.

Specjaliści Działu badawczo – doświadczalnaego zapoznali odwiedzających z odmianami roślin uprawnych rekomendowanymi na teren województwa świetokrzyskiego jak równieżzaprezentowali odmiany zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, ziemniaka, roślin bobowatych grubonasiennych i soi uczestniczące w doświadczeniach polowych. Odwiedzający mieli możliwość skorzystania z rad specjalistów SDOO oraz przedstawicieli firm nasiennych, chemicznych i nawozowych.

Oprócz dużego grona rolników, na spotkaniu pojawili się przedstawiciele świetokrzyskich urzędów i instytucji między innymi Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Radny Sejmiku wojewódzkiego – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Świetokrzyskiej Izby Rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach, Wójt Gminy Słupia wraz z radnymi i Przewodniczącą Rady Gminy.

Dni Pola powitanie gości
Prezentacja odmian na poletkach doświadczalnych
Prezentacja odmian zbóż ozimych