Wsparcie dla programu POD w 2023 roku


W dniu 18 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na kwotę 80 tysięcy złotych pomiędzy Województwem Świetokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świetokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie świętokrzyskim.

Umowę sygnowali Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca oraz dyrektor SDOO w Słupi Ewa Kotarska. W wydarzeniu uczestniczyli także: radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sławomir Neugebauer i jego zastępca Marcin Zawierucha.

Podpisanie umowy na dofinansowanie PDO z Samorządem województwa świętokrzyskiego
wręczenie podpisanej umowy