Zimowe Posiedzenie Świetokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


Zimowe posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odbyło się 24 stycznia 2023 roku w Urzedzie Marszałkowskim w Kielcach.

Głównym celem posiedzenia było wypracowanie ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na rok 2023 dla 13 grup roślin rolniczych oraz organizacja wojewódzkich doświadczeń PDO z roślinami jarymi na rok bieżący.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy dla woj. świetokrzyskiego na 2023 rok została ustalona dla odmian: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, rzepaku ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych i późnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, grochu siewnego, bobiku i soi.

W Posiedzeniu wzięło udział 19 członków Świetokrzyskiego Zespołu PDO.

Inspektor COBORU przedstawia nowo zarejestrowane odmiany i projekt LOZ
Dyrektor SDOO przedstawia sprawozdanie za 2022 rok z realizacji PDO.
Zdjęcie grupowe ŚZ PDO