XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 3-4 września 2022 roku w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz z imprezą towarzyszącą „XXXI Krajową Wystawą Rolniczą.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko na XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian. Za organizację stoiska i jego obsługę odpowiedzialną była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie).

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz z ekspozycją odmian roślin rolniczych oraz warzyw i owoców. Informacje udzielane przez specjalistów na temat postępu odmianowego cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.


Stoisko wystawiennicze przygotowane przed nadejściem odwiedzających
Dyrektor SDOO i specjalistka BD w oczekiwaniu na odwiedzających
Minister Rolnictwa - Henryk Kowalczyk, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska żywo zainteresowani pracami COBORU