Dzień Soi – Inicjatywa białkowa COBORU


W dniach 7 września 2022 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbył się Dzień Soi zorganizowany w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU..

Spotkanie było okazją do zapoznania się z możliwością uprawy soi, wynikami plonowania soi w województwie świętokrzyskim oraz problematyką agrotechniki stosowanej w uprawie

Specjalista Konrad Radwan omówił główne zagadnienia związane z uprawą i odmianoznawstwem, zapoznał uczestników spotkania z odmianami wpisanymi na Listę Odmian Zalecanych dla woj. świętokrzyskiego oraz zaprezentował doswiadczenia polowe z ponad czterdziestoma odmianami soi z czterech grup wczesności.


Specjalista zapoznaje uczestników spotkania z założeniami Inicjatywy białkowej
Specjalista zapoznaje uczestników z LOZ soi
Specjalista prezentuje doswiadczenia polowe z soją