SLetnie Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


22 czerwca 2022 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się Letnie Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W spotkaniu wzięło udział 14 Członków Zespołu.

Celem posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO oraz ich liczby i lokalizacji. Dyskusja nad doborem odmian poprzedzona była omówieniem przez Pana Piotra Pszczółkowskiego - inspektora COBORU wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2022 roku. W dalszej części spotkania członkowie Zespołu dokonali lustracji poletek doświadczalnych. Prezentacji pól dokonał specjalista działu BD Konrad Radwan. Zainteresowani zapoznali się z aktualnym stanem doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi , jarymi oraz bobowatymi grubonasiennymi.

Na zdjęciu 1 Ustalenie doborów odmian i lokalizacji doświadczeń PDO na terenie woj. świętokrzyskiego
Na zdjęciu 2 Lustracja doświadczeń z roślinami bobowatymi grubonasiennymi
Na zdjęciu 3 Lustracja Doświadczeń ze zbożami