Szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej WIORiN w Kielcach


W dniu 21 czerwca 2022 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej dla kwalifikatorów polowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Kwalifikatorzy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną na poletkach doświadczalnych z roślinami zbożowymi, okopowymi i bobowatymi grubonasiennymi oraz soi gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego Konrad Radwan i Dorota Kuśmierska prezentowali odmiany oraz zapoznali gości z metodykami prowadzenia doświadczeń.

Na zdjęciu 1 Ocena polowa uszkodzeń przez szkodniki na soi
Na zdjęciu 2 Rozpoznawanie chorób grzybowych na zbożach