Wizja lokalna doświadczeń PDO


W dniu 20 czerwca 2022 roku została przeprowadzona wizja lokalna z realizacji doświadczeń polowych prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2022.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski nie tylko wspiera finansowo Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, ale również sprawdza czy prowadzone działania są zgodne z umową zawartą pomiędzy województwem świętokrzyskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi.

Wizja lokalna została przeprowadzona przez pracowników UM panią Ewę Gidel-Stefaniec- Kierownik oddz. Analiz i Rozwoju Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz pana Andrzeja Pacochę głównego specjalistę w oddz. Analiz i Rozwoju Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach jak również w obecności Dyrektor SDOO w Słupi.

Wizja lokalna została przeprowadzona w punktach doświadczalnych: Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi. W tych PD zostały założone i są prowadzone zgodnie z Umową doświadczenia w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Na zdjęciu 1 Lustracja poletek doświadczalnych w SDOO w Słupi
Na zdjęciu 2 Lustracja poletek doświadczalnych w ŚODR Modliszewice