DZIEŃ POLA


Organizatorem była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi wraz z przedstawicielami firm środków ochrony roślin: BAYER Polska, SYNGENTA, firm nawozowych: ICL Group, TIMAC Polska, ADOB, OSADKOWSKI oraz firm nasiennych: DANKO Hodowla Roślin, HODOWLA ROŚLIN STRZELCE, IGP Polska, SAATEN-UNION Polska i SAATBAU Polska.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Radny Sejmiku, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski, z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Kwiecień - Ząbek, w-ce prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Jarosław Kaczmarek wraz z delegatami, Kierownik oddziału Analiz i Rozwoju Rolnictwa UM w Kielcach Ewa Gidel-Stefaniec, wójt Gminy Słupia Tomasz Koper, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych Krzysztof Nowak, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Marek Chrapek, Dyrektor Stacji Chemiczno – Rolniczej Katarzyna Sowa – Cichecka, Inspektor COBORU Piotr Pszczółkowski, przedstawiciele firm i około 150 rolników, którzy mieli możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych oraz pół gospodarczych.

Specjaliści działu badawczo – doświadczalnego: Dorota Kuśmierska, Agnieszka Ligorowska, Konrad Radwan zapoznali gości z doświadczeniami odmianowymi, gdzie rolnicy mieli możliwość porównania ze sobą odmian z wszystkich grup roślin uprawnych. Zaprezentowano odmiany wpisane na Listę Odmian Zalecanych dla woj. świętokrzyskiego. Specjaliści podkreślali jak ważnym czynnikiem jest dobór odmiany do lokalnych warunków uprawy umożliwiający uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości. Wizyta na polu była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.

Przedstawiciele firm handlowych prezentowali technologie uprawy oraz udzielali wyczerpujących informacji na temat odmian uprawianych na polach gospodarczych

Na zdjęciu 1 Współorganizatorzy Dni Pola- firmy nasienne, nawozowe, chemiczne
Na zdjęciu 2 Zaprezentowanie Listy Odmian Zalecanych z roślinami bobowatymi grubonasiennymi
Na zdjęciu 3 Zwiedzanie poletek doświadczalnych z odmianami zbóż ozimych