Samorząd województwa wspiera badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 5 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa na kwotę 80 tysięcy złotych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi - koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie świętokrzyskim

Umowę sygnowali Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca oraz dyrektor Stacji Ewa Kotarska.

W spotkaniu uczestniczyli również radny sejmiku, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sławomir Neugebauer i jego zastępca Elżbieta Kwiecień-Ząbek.

Z uwagi na znaczący wkład prowadzonych badań i doświadczeń w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym dla rolnictwa województwa świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków na ten cel.

Rozkład dofinansowania w ostatnich latach:

  • 2017 r. – 30 000 zł;
  • 2018 r. – 30 000 zł;
  • 2019 r. – 35 000 zł;
  • 2020 r. – 60 000 zł;
  • 2021 r. – 80 000 zł;
  • 2022 r. – 80 000 zł
Na zdjęciu 1 Podpisanie umowy - Samorząd Województwa - Dyrektor Stacji
Na zdjęciu 2 Wręczenie Umowy - Marszałek Andrzej Bętkowski, członek zarzadu Marek Jońca, Przewodniczacy KRiOŚ Artur Konarski, dyrektor Stacji Ewa Kotarska
Na zdjęciu 3 Wręczenie Umowy - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego