Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej


W dniu 11 marca 2022 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego.

Główną tematyką posiedzenia było omówienie trudnej sytuacji w rolnictwie oraz propozycje pomocy Rządowej dla rolników. Najczęściej poruszanymi tematami były: ceny nawozów mineralnych, afrykański pomór świń, zmiany w płatnościach bezpośrednich, programy pomocowe dla rolników oraz działalność Stacji i systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian, zarówno w skali kraju, jak i różnych rejonów kraju.

Na zdjęciu 1 Uczestnicy Posiedzenia Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Na zdjęciu 2 Przewodniczący Komisji Rolnictwa woj. świętokrzyskiego – działania sejmiku w zakresie aktualnej sytuacji w rolnictwie