WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2020
Pszenżyto ozime 2020
Żyto ozime 2020
Pszenica zwyczajna jara 2020
Jęczmień jary 2020
Owies zwyczajny jary 2020
Rzepak ozimy 2020
Groch siewny 2020
Łubin wąskolistny 2020
Łubin żółty 2020
Bobik 2020
Soja 2020
Ziemniak 2020
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Groch siewny 2021
Rzepak ozimy 2021
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Broszura LOZ na 2021 rok
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w woj. świętokrzyskim