SDOO SŁUPIA


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Słupia 256
28-350 Słupia
powiat : Jędrzejów
województwo: świętokrzyskie

tel. i faks 41 381 60 03
email sdoo@slupia.coboru.gov.pl

dyrektor SDOO Słupia :   mgr inż. Ewa Kotarska

Położenie geograficzne:

φ = 50o38´, λ = 19o58´, H = 290 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 134,3 ha, w tym płodozmian doświadczalny 93,9 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
  • Średnia temperatura roczna: 8,0oC
  • Roczna suma opadów: 590 mm