WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Żyto ozime 2018
Pszenżyto ozime 2018
Pszenica zwyczajna jara 2018
Jęczmień jary 2018
Owies zwyczajny jary 2018
Rzepak ozimy 2018
Bobik 2018
Groch siewny 2018
Łubin wąskolistny 2018
Soja 2018
Wyka siewna 2018
Ziemniak 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2020
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki porejestrowych doświadczeń w woj. świętokrzyskim
Broszura LOZ na 2019r.