JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOŚWIADCZENIA

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi
Słupia 256; 28-350 Słupia
tel. : 41 381 60 03; e-mail: sdoo@slupia.coboru.gov.pl
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
Chroberz 268; 28-425 Złota
tel.: 41 356 40 03; e-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice; ul. Piotrkowska 30; 26-200 Końskie
tel.: 41 372 22 84; e-mail: modliszewice@sodr.pl