POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


Wydarzenia

Ustalenie doborów odmian i lokalizacji doświadczeń PDO na terenie woj. świętokrzyskiego

22 czerwca 2022 r.

W siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się Letnie Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Czytaj dalej
Ocena polowa uszkodzeń przez szkodniki na soi

21 czerwca 2022 r.

Na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie oceny polowej dla kwalifikatorów polowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czytaj dalej
Lustracja poletek doświadczalnych w SDOO w Słupi

20 czerwca 2022 r.

Wizja lokalna z realizacji doświadczeń polowych prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czytaj dalej
Współorganizatorzy Dni Pola- firmy nasienne, nawozowe, chemiczne

9 czerwca 2022 r.

DZIEŃ POLA - Organizatorem była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi wraz z przedstawicielami firm środków ochrony roślin

Czytaj dalej


Na stronach centrali COBORU

Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci