Skład
 Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Ewa Kotarska -przewodnicząca WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Dyrektor SDOO
2 mgr inż. Marek Chrapek - zastępca przewodniczącego WZ PDO Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Wojewódzki Inspektor
3 Artur Konarski - zastępca przewodniczącego WZ PDO Sejmik Województwa Święto-krzyskiego, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Środowiska Radny, Przewodniczący Komisji
4 mgr inż. Tomasz Adamczyk Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Hodowca
5 mgr Wiesław Ciosk Świętokrzyska Izba Rolnicza, Oddział Terenowy Jędrzejów Główny specjalista ds. produkcji rol.
6 mgr Krzysztof Domagała Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Specjalista
7 mgr Piotr Dziama Saatbau Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
8 mgr inż. Karolina Figura – Kanarszczuk Poznańska Hodowla Roślin Kierownik sprzedaży
9 mgr inż. Andrzej Hołownia DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Gospodarstwo Nasienne Laski Kierownik gospodarstwa
10   Jarosław Kaczmarek Świętokrzyska Izba Rolnicza Wiceprezes
11 mgr inż. Krzysztof Kantor Bayer Sp. z o.o. Doradca techniczno-handlowy
12 dr inż. Grzegorz Klusek Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Specjalista ds. technologii produkcji i doświadczalnictwa
13 mgr inż. Ryszard Kułaga Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. w Kielcach Prezes Zarządu
14 mgr inż. Marek Luty Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Dyrektor Działu marketingu i rozwoju produktu
15 Krzysztof Najberek Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu Kierownik gospodarstwa
16 mgr inż. Krzysztof Nowak Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach Wojewódzki Inspektor
17 Waldemar Orlikowski Timac Agro Polska Sp. z o.o. Specjalista
18 inż. Andrzej Pacocha Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Inspektor
19 mgr inż. Roman Parzych Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
20 dr inż. Piotr Pszczółkowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
21 Konrad Radwan Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Specjalista
22 mgr Katarzyna Sowa-Cichecka Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach Dyrektor
23 mgr Paweł Szepelak Hodowla Roślin Smolice Specjalista ds. produkcji roślinnej
24 mgr inż. Tomasz Szymański Saaten – Union Polska Specjalista
25 mgr inż. Łukasz Wnuk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
26   Krzysztof Wójcik Świętokrzyska Izba Rolnicza Członek zarządu