SDOO SŁUPIA

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi

Słupia 256
28-350  Słupia
powiat Jędrzejów
województwo  świętokrzyskie

tel. i faks 41 381 60 03
email sdoo@slupia.coboru.gov.pl
 
Dyrektor SDOO Słupia
mgr inż. Ewa Kotarska
 
Położenie geograficzne:
φ = 50o38´, λ = 19o58´, H = 290 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 134,3 ha, w tym płodozmian doświadczalny 93,9 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy
Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,0oC
Roczna suma opadów: 590 mm