Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 20 stycznia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2022 dla doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustaleniu List Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego ze zbożami ozimymi i jarymi, ziemniakiem, rzepakiem ozimym oraz dla roślin bobowatych grubonasiennych: grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, bobiku i soi.

W posiedzeniu wzięło udział 20 osób.

Na zdjęciu 1 Omówienie realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie woj. świętokrzyskiego


Na zdjęciu 2 Przedstawienie wyników doświadczeń PDO prowadzonych na terenie woj. świętokrzyskiego