Systemowa kontrola doświadczeń

W dniach 30 czerwiec – 1 lipiec 2021 roku na terenie SDOO w Słupi, ŚODR w Modliszewicach oraz ZSCKR w Chrobrzu odbyła się letnia systemowa kontrola doświadczeń. W lustracji udział wzięli: pani Elżbieta Stuczyńska oraz Justyna Niedziela – z Pracowni Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych jak również Inspektor COBORU Piotr Pszczółkowski.

Komisja oceniała stan doświadczeń , poprawność merytoryczną oraz dokumentację poszczególnych doświadczeń. Stan doświadczeń oceniono na dobry i bardzo dobry. Na zdjęciu pierwszym lustracja doświadczeń SDOO Słupia

Na zdjęciu drugim lustracja doświadczeń ZSCKR Chroberz