Letnie posiedzenie
Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 23 czerwca 2021r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się z letnie posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu PDO. W posiedzeniu wzięło udział 15 osób. Posiedzenie poświęcone było głównie ustaleniu lokalizacji oraz doborów odmian do doświadczeń PDO z roślinami ozimymi na sezon 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego. Podczas spotkania omówiono wyniki wieloletnich doświadczeń PDO w województwie oraz znaczenie poszczególnych odmian w uprawie, na podstawie ich plonowania w doświadczeniach i udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju oraz w województwie.

Po spotkaniu członkowie Wojewódzkiego Zespołu zwiedzili pola doświadczalne, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń ze zbożami ozimymi. Dokładnych informacji dotyczących odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w roku 2021 udzielili dr inż. Piotr Pszczółkowski - Inspektor Centralnego Ośrodka i specjalista Konrad Radwan. Na zdjęciu pierwszym Omawianie odmian – inspektor COBORU

Na zdjęciu drugim Lustracja poletek

Na zdjęciu trzecim Kontrola stanu doświadczeń