Szkolenia „Inicjatywa Białkowa COBORU”

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odbyło się szkolenie pt. „Inicjatywa Białkowa COBORU”. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, pracownicy oraz uczniowie szkoły w Chrobrzu. Miło nam było gościć również pana Andrzeja Konarskiego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku województwa Świętokrzyskiego.

Na wstępie dyrektor SDOO Słupia pani Ewa Kotarska przywitała wszystkich przybyłych gości i przedstawiła program szkolenia.

W pierwszej części spotkania Inspektor COBORU pan Piotr Pszczółkowski omówił zakres doświadczalnictwa odmianowego bobowatych grubonasiennych. Przedstawił założenia programu „Inicjatywa Białkowa COBORU”, oraz omówił plonowanie roślin bobowatych grubonasiennych w kraju.

Specjalista działu doświadczalnego SDOO Słupia pan Konrad Radwan przedstawił plonowanie odmian roślin bobowatych grubonasiennych w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem soi.

W szkoleniu wziął udział przedstawiciel firmy „Danko” pan Adam Gleń, który omówił perspektywy hodowli i elementy agrotechniki, oraz przedstawił nowe kreacje roślin bobowatych w firmie „Danko”.

Na koniec spotkania firma „AGROLOK” przedstawiła zastosowanie innowacyjnych produktów w żywieniu zwierząt w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego.