W dniu 14 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Kwalifikatorzy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną na poletkach doświadczalnych z roślinami zbożowymi, okopowymi i bobowatymi grubonasiennymi oraz soi gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali odmiany oraz zapoznali gości z metodykami prowadzenia doświadczeń.