W dniu 12 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbył się DZIEŃ POLA roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

Organizatorem była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi wraz z przedstawicielami firm środków ochrony roślin: BAYER Polska, SYNGENTA, FMC, INNVIGO, firm nawozowych: EKOPLON, ADOB, AGRII i TIMAC Polska, oraz firm nasiennych: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN, HODOWLA ROŚLIN STRZELCE, SAATEN-UNION Polska, KWS Polska i SAATBAU Polska.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele firm rolniczych i około 100 rolników, którzy mieli możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych, gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali odmiany oraz zapoznali gości z metodykami prowadzenia doświadczeń. Ponadto specjaliści zaprezentowali poletka Inicjatywy Białkowej COBORU. Przedstawiciele firm handlowych prezentowali technologie uprawy, oraz udzielali wyczerpujących informacji na temat swoich odmian uprawianych na polach gospodarczych.

Podczas dnia pola odbył się wykład na temat „ Uprawa soi się opłaca’’ – Piotr Dziama z firmy Saatbau Polska, oraz specjalista SDOO Słupia Konrad Radwan w drugim temacie omówił „Plonowanie roślin bobowatych grubonasiennych w województwie świętokrzyskim’’

Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz maszyn rolniczych firmy MAŁOLEPSZY oraz firmy DAREX-MOTOR.