Powołanie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 11 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano oficjalnego wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Andrzeja Bętkowskiego, Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Ciźlę i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Robert Fatyga – Członek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz prof. dr hab. Edward Gacek –Dyrektor COBORU.

W skład Świętokrzyskiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącym Zespołu została ponownie wybrana Pani Ewa Kotarska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi, a zastępcami zostali: Pan Artur Konarski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Pan Marek Chrapek –Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Pełny skład nowo powołanego Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Słupi ( www.slupia.coboru.pl)