Szkolenie rolników w siedzibie SDOO Słupia

W dniu 14 lutego 2019 r. w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się spotkanie rolników z udziałem przedstawiciela firmy chemicznej: Bayer Sp. z o. o., który zaprezentował nowo zarejestrowane środki ochrony roślin. Pan Krzysztof Kantor przedstawił również pakiety ochronne jakie mogą rolnicy dostosować do swoich upraw rolniczych.

Następnie w spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, którzy szczegółowo przedstawili „Program azotanowy’’. Program mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Po przerwie rolnicy mogli zapoznać się z nowymi odmianami kukurydzy oraz soi przystosowanych do nowoczesnego rolnictwa na terenie województwa świętokrzyskiego z firmy Saatbau Polska Sp. z o. o.

W spotkaniu udział wzięło 42 rolników.