Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2019 dla doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustaleniu List Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego ze zbożami ozimymi i jarymi oraz ziemniakiem.

Po raz pierwszy została utworzona Lista Odmian Zalecanych wstępnie rekomendowanych dla grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, soi i rzepaku ozimego.

W posiedzeniu wzięło udział 16 osób.