Szkolenie pt. „Inicjatywa Białkowa COBORU”.

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się szkolenie pt. „Inicjatywa Białkowa COBORU”. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, specjaliści oraz pracownicy ŚODR w Modliszewicach.

Na wstępie z-ca dyrektora Jarosław Mostowski przywitał serdecznie wszystkich przybyłych gości oraz podziękował dyrektor Ewie Kotarskiej za przeprowadzenie szkolenia, które ma na celu zwiększenie areału uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w Polsce, a przy tym poprawi bilans białkowy w kraju.

W pierwszej części spotkania dyrektor SDOO Słupia pani Ewa Kotarska przedstawiła założenia programu „Inicjatywa Białkowa COBORU”.

Następnie Inspektor COBORU pan Piotr Pszczółkowski omówił zakres doświadczalnictwa odmianowego bobowatych grubonasiennych. Przedstawił odmiany nowo zarejestrowane oraz odmiany, które najlepiej plonują w kraju.

Specjalista działu doświadczalnego SDOO Słupia pan Konrad Radwan przedstawił plonowanie odmian roślin bobowatych grubonasiennych w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem soi.

Po przerwie wystąpili przedstawiciele firm między innymi pan Krzysztof Kantor omówił ochronę roślin preparatami – Bayer Polska. Jak prawidłowo nawozić soję mikroelementami i zwiększyć plon pan Krzysztof Piwkowski z firmy ADOB, oraz pan Piotr Dziama przedstawiciel firmy Saatbau Polska, który powiedział o opłacalności soi w naszym kraju. Na końcu wystąpiła Nataliia Sibirtseva z firmy Agroyoumis, która omówiła istotne znaczenie pośrodowiskowe soi, jakim wartościowym produktem żywnościowym jest soja, oraz jakie można dostać wsparcie finansowe do produkcji soi.