Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W dniu 26 czerwca 2018 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu. Ważnym punktem posiedzenia było ustalenie doborów dla zbóż ozimych do doświadczeń PDO i ich lokalizacji.

Przed ustaleniem doborów Inspektor COBORU Piotr Pszczółkowski omówił wyniki doświadczeń oraz zmiany w Krajowym Rejestrze Odmian.

Po ustaleniu doborów i ich lokalizacji wszyscy uczestnicy posiedzenia udali się na pole zwiedzając poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych.