Posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

W dniu 20 czerwca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: Powiatu Włoszczowskiego, Jędrzejowskiego i Koneckiego. W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Oprócz przedstawicieli Izby Rolniczej w posiedzeniu udział wzięli Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Ewa Kotarska, oraz Wójt Gminy Słupia Krzysztof Nowak.

W porządku obrad przedstawiona została informacja z bieżącej działalności Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Po wystąpieniu wszystkich Gości był czas na dyskusję, która miała na celu przybliżenie najważniejszych spraw istotnych dla rolników w naszym powiecie. Omówiono najbardziej aktualne problemy dotyczące producentów rolnych.

Członkowie zarządu złożyli na ręce pani Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Ewie Kotarskiej List Gratulacyjny w imieniu Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej serdecznie dziękując za udział w komisji konkursowej podczas Wyborów Chłopa Roku.

Po posiedzeniu wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w „Dniach Pola”, które również trwały w tym dniu na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi mając możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych z różnymi gatunkami roślin rolniczych.