W dniu 20 czerwca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyły się Dni Pola.

Organizatorem była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi wraz z przedstawicielami firm środków ochrony roślin: BAYER Polska, SYNGENTA, FMC, INNVIGO, firm nawozowych: ADOB i TIMAC Polska, oraz firm nasiennych: HR DANKO i SAATBAU POLSKA.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele firm rolniczych i około 100 rolników, którzy mieli możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych, gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali odmiany oraz zapoznali gości z metodykami prowadzenia doświadczeń. Przedstawiciele firm handlowych prezentowali technologie uprawy, firma Danko HR udzielała wyczerpujących informacji na temat swoich odmian uprawianych w doświadczeniach i na polach gospodarczych.