Regionalna Konferencja Metodyczna w Starachowicach

W dniach 8-9 lutego 2018 roku w Starachowicach w woj. Świętokrzyskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza na czele z Dyrektorem COBORU prof. dr hab. Edwardem Gackiem, specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego – realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Konferencję swoją obecnością zaszczycił zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Pan Jarosław Mostowski, który w imieniu dyrekcji ODR-u złożył na ręce dyrektora COBORU, prof. dr hab. Edwarda Gacka gratulacje z okazji 20-lecia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz podziękowania za dotychczasową współpracę pomiędzy obiema jednostkami. Podziękowania za codzienną współpracę na poziomie województwa świętokrzyskiego otrzymała również Pani Ewa Kotarska, dyrektor SDOO w Słupi.

Przewodnim tematem Konferencji było omówienie aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, problematyki rodzajów odmian roślin uprawnych w obrocie nasiennym oraz wyników pierwszego roku doświadczeń odmianowych roślin bobowatych grubonasiennych, w tym zwłaszcza soi, wprowadzonych zgodnie z innowacyjnymi modyfikacjami doświadczalnictwa odmianowego tej grupy roślin.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej, specjalistów prowadzących badania OWT oraz specjalistów prowadzących doświadczenia WGO, w tym PDO.

Poza częścią merytoryczną uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi oraz kulturowymi województwa świętokrzyskiego, które zaprezentował wszystkim zaproszony na tę okazję pan mgr Tomasz Koper przedstawiciel Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.