Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2018 dla doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustaleniu List Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego. W posiedzeniu wzięło udział 15 osób.