Dożynki wojewódzkie

Dnia 3 września 2017 roku COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi brała udział w dożynkach wojewódzkich miejscowości Masłów. Dożynki były okazją do promowania działalności COBORU i SDOO. Odwiedzający stoisko SDOO mieli okazję zapoznać się z eksponatami roślin, publikacjami i informacjami udzielanymi przez specjalistów z zakresu doświadczalnictwa odmianowego. Dużą popularnością cieszyły się materiały dotyczące rekomendacji odmian roślin rolniczych do uprawy w województwie.