Dożynki powiatowe

Dnia 27 sierpnia 2017 roku COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi brała udział w dożynkach powiatowych organizowanych na ternie gminy Sędziszów. Dożynki były okazją do promowania działalności COBORU i SDOO. Odwiedzający stoisko SDOO mieli okazję zapoznać się z eksponatami roślin, publikacjami i informacjami udzielanymi przez specjalistów z zakresu doświadczalnictwa odmianowego. Dużą popularnością cieszyły się materiały dotyczące rekomendacji odmian roślin rolniczych do uprawy w województwie.