„ Posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ’’

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się letnie posiedzenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Na terenie tej jednostki od 10 lat prowadzone jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe województwa Świętokrzyskiego. Celem posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO, ich liczby i lokalizacji. Dyskusja nad doborami przeprowadzona była przez pana Piotra Pszczółkowskiego – inspektora COBORU wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2017 roku.

W dalszej części spotkania pan Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski oprowadził członków zespołu po zabytkowym terenie pałacowo – parkowym opowiadając ciekawostki o Pałacu Rodziny Wielkopolskich. Następnie zaprosił na pole doświadczalne gdzie pan kierownik gospodarstwa Krzysztof Najberek zaprezentował doświadczenia ze zbożami ozimymi, jarymi i ziemniakiem. Doświadczenia w ZSCKR w Chrobrzu prowadzone są z najlepszą starannością zgodnie z metodykami COBORU.