Dni Rzepaku

Dnia 16 maja 2017 roku po raz pierwszy na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyły się Dni Rzepaku.

W imprezie uczestniczyli rolnicy z gminy Słupia oraz okolicznych miejscowości a także nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Organizatorami tego wydarzenia była COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi oraz firma Bayer CropScience a współorganizatorami były firmy: SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o., Agrii Polska Sp. z o.o. , YARA Poland Sp. z o.o. oraz AGROCENTRUM Kielce.

Uczestnicy spotkania, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, technologią uprawy, a także obejrzeć najnowsze odmiany rzepaku ozimego, uprawianego na polach gospodarczych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian oraz w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W spotkaniu wzięło udział 60 osób.