Wizyta przedstawicieli firmy Timac Agro Polska Sp. z o.o.

W dniu 8 maja br. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyły się zajęcia terenowe doradców handlowych firmy Timac Agro Polska Sp. z o.o. W zajęciach uczestniczyło 20 osób.